Wykres temperatury


Podegrodzie
Nowy Sącz Juranda
Męcina
Nowy Sącz ZSEM

Status

Wykres AQI (Nowy Sącz ZSEM)


https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/health_informations
| Średnia z całego dnia | Obliczane na podstawie PM2.5 i PM10 |
6 indeksów jakości powietrza zostało przeniesionych na wartość od 0-100 (100 / 6 = 16.6 na indeks).


Dziękujemy za uwagę!

Piotr Grzesik, Tomasz Florek, Jakub Karkowski